Thông tin cửa hàng

Để quản lý thông tin cửa hàng, chọn Thiết lập sau đó chọn Thông tin cửa hàng:

 

Để Thay đổi thông tin cửa hàng chọn Chỉnh sửa:

 

Tại đây có thể thay đổi các thông tin của cửa hàng như: tên, mã cửa hàng, tên người đại diện, số điện thoại, Website, địa chỉ cửa hàng, lĩnh vực kinh doanh, mã số thuế. Sau đó chọn Lưu:

Lưu ý: Thông tin Mã cửa hàng nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến ID đăng nhập của tất cả nhân viên, và Mã cửa hàng phải là duy nhất trong toàn hệ thống Suno.vn

Ngoài ra có thể thay đổi ảnh đại diện cửa hàng bằng cách nhấp vào ô sau:

quan-ly-thong-tin-cua-hang-04

Sau đó chọn hình ảnh và upload lên phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ