Gia hạn sử dụng

Để gia hạn sử dụng, chọn Thiết lập, sau đó chọn thẻ Gia hạn sử dụng:

 

Tại đây bạn sẽ biết thông tin gói sản phẩm của mình và thời gian sử dụng:

gia-han-su-dung-02

 

Để gia hạn phần mềm, chọn biểu tượng sau:

 

Hệ thống sẽ hiển thị một bảng thông báo, ta chọn đồng ý để gia hạn:

 

Yêu cầu gia hạn của bạn đã được xử lý thành công

gia-han-su-dung-05

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ