Quản lý nhân viên

Để quản lý nhân viên, ta vào phần Thiết lập, chọn thẻ Nhân viên:

 

1/ Để tạo thêm nhân viên hoặc quản lý, chủ cửa hàng, chọn Tạo nhân viên:

Sau đó nhập đầy đủ thông tin và Lưu:

Lưu ý: ID để đăng nhập vào Suno.vn của nhân viên sẽ là “Mã nhân viên” + “.” + “Mã cửa hàng”. Ví dụ trong trường hợp này ID của nhân viên sẽ là: nhanvien.thoitrangzakute
Nhân viên vừa tạo sẽ xuất hiện trên trang quản lý, có thể kiểm tra ID nhân viên tại đây:

 

2/ Để thay đổi thông tin nhân viên, chọn như sau:

Tại đây có thể thay đổi:
Tên nhân viên.
Nhóm.
Cửa hàng làm việc.
Trạng thái.
Thay đổi mật khẩu.
Sau khi thay đổi, chọn Lưu để hoàn tất:

 

3/ Phân quyền nhân viên:
Có 5 nhóm: Chủ cửa hàng, Quản lý, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho, Nhân viên thu ngân được phân quyền như sau

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ