Lịch sử thao tác

Để kiểm tra lịch sử các thao tác đã dùng trên phần mềm, chọn Thiết lập sau đó chọn Lịch sử thao tác:

Screenshot_1

 

Ngoài ra ta có thể chọn từng chức năng để xem lịch sử thao tác trên từng chức năng đó:

Screenshot_2

Và có thể xem lịch sử thao tác theo ngày tháng:

Screenshot_3

 

Hoặc theo cửa hàng:

Screenshot_4

 

Và theo tên nhân viên:

Screenshot_5

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ