Tạo và xóa dữ liệu mẫu

Để sử dụng dữ liệu mẫu, sau khi khởi tạo cửa hàng thành công, Suno sẽ hiển thị một bảng thông báo có 2 lựa chọn: Sử dụng dữ liệu mẫu hoặc Bỏ qua. Chọn Sử dụng dữ liệu mẫu:

dang-ky-va-dang-nhap-06

 

Để xóa dữ liệu mẫu, vào phần Thiết lập: Chọn Thiết lập bán hàngXóa toàn bộ dữ liệu dùng thử:

 

Sau đó Lưu là đã xóa dữ liệu mẫu thành công.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ