Thiết lập bán hàng

Để thiết lập bán hàng, chọn Thiết lập, sau đó chọn thẻ Thiết lập bán hàng:

Tại đây ta có thể linh hoạt tùy chỉnh những thiết lập cho việc bán hàng như:

  • Cho phép trả hàng
  • Thời hạn đổi trả hàng
  • Cho phép sửa giá bán
  • Cho phép bán nợ
  • Thứ tự thu/trả nợ
  • Phương pháp tính giá vốn
  • Cho phép nhập số lượng là số thập phân
  • Áp dụng chính sách giá theo loại khách hàng (giá sỉ, giá VIP)
  • Chạy POS offline khi mất kết nối internet
  • Dữ liệu dùng thử

Sau khi chỉnh sửa xong, chọn Lưu để hoàn thành:

thiet-lap-ban-hang-02

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ