Quản lý mẫu in

Để quản lý mẫu in, chọn Thiết lập, sau đó chọn thẻ Quản lý mẫu in:

 

Tại đây có thể lựa chọn, chỉnh sửa các mẫu in như:

  •  Hóa đơn bán hàng (POS).
  • Hóa đơn bán hàng (Đơn hàng).
  • Hóa đơn nhập hàng.
  • Phiếu chuyển kho.
  • Phiếu giao hàng.
  • Phiếu chi.
  • Phiếu xuất trả nhà cung cấp.

 

 

Để xem các thông tin từ hệ thống có thể hiển thị trên hóa đơn, chọn biểu tượng sau:

quan-ly-mau-in-03

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ