b. Thông tin cửa hàng

Để quản lý thông tin cửa hàng, chọn Thiết lập sau đó chọn Cửa hàng:

Để Thay đổi thông tin cửa hàng chọn Cập nhật

Tại đây có thể thay đổi các thông tin của cửa hàng như:

  • Tên cửa hàng: Tên của cửa hàng
  • Người đại diện: Người đại diện của cửa hàng
  • Email: Email của cửa hàng/người đại diện
  • Số điện thoại: Số điện thoại liên lạc
  • Địa chỉ: Địa chỉ cửa hàng
  • Ngành hàng: Ngành hàng đang kinh doanh
  • Mã số thuế: Mã số thuế của công ty
  • Website: Website cửa hàng/công ty

Ngoài ra có thể thay đổi ảnh đại diện cửa hàng bằng cách click vào ô sau:

Sau đó chọn hình ảnh và upload lên phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn.

Sau khi chỉnh sửa xong, chọn Lưu để hoàn thành, chọn HỦY để hủy cập nhật vừa nhập