h. Tạo và xóa dữ liệu mẫu

Để sử dụng dữ liệu mẫu, sau khi khởi tạo cửa hàng thành công, Suno sẽ hiển thị một bảng thông báo có 2 lựa chọn: Sử dụng dữ liệu mẫu hoặc Bỏ qua. Chọn Sử dụng dữ liệu mẫu:

dang-ky-va-dang-nhap-06

 

Để xóa dữ liệu mẫu, vào phần Thiết lập: Chọn Thiết lập bán hàngXóa toàn bộ dữ liệu dùng thử:

 

Sau đó Lưu là đã xóa dữ liệu mẫu thành công.