Quản lý nhà cung cấp

Chọn thẻ Nhà cung cấp sẽ xuất hiện toàn bộ thông tin các nhà cung cấp của shop. Tại đây ta có thể tìm kiếm nhà cung cấp bằng số điện thoại hoặc tên, đã nhập hàng hoặc NCC còn nợ.

 

Để xem thông tin Nhà cung cấp, ta nhấp chọn Tên hoặc Mã NCC:

 

Tại đây ta có toàn bộ thông tin của nhà cung cấp. Bên cạnh đó có thể chỉnh sửa bằng cách chọn Sửa hoặc trả hàng bằng cách chọn Xuất trả:

 

Đến đây ta có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin và sau đó chọn Lưu:

Screenshot_7

 

Nếu muốn Xuất trả vui lòng đọc kỹ link hướng dẫn mục số 3.

Ngoài ra trong khung Nhà cung cấp ta có một số tiện ích như sau:

– Xem tất cả mặt hàng đã nhập từ Nhà cung cấp đó:

Screenshot_10

– Lịch sử nhập hàng hay trả hàng:

Screenshot_11

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel

— Tại giao diện này còn có thêm 1 tiện ích đó là trả tiền cho Nhà cung cấp đối với những đơn hàng còn nợ:

Screenshot_12

Screenshot_13

– Lịch sử thu tiền hoặc trả tiền:

Screenshot_14

 

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ