Tạo nhóm khách hàng

Để tạo mới nhóm khách hàng, vào menu Khách hàng chọn tab nhóm KH.

PRMT_CustomerGroup_Create_1

Click nút tạo nhóm KH sẽ hiển thị popup thông tin nhóm khách hàng.

PRMT_CustomerGroup_Create_2

Tại đây nhập thông tin nhóm: tên nhóm, mô tả, điều kiện vào nhóm và điều kiện ra nhóm.

Click nút lưu để tạo nhóm hoặc click nút đóng để hủy tạo nhóm.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ