Quản lý khách hàng

Chọn menu Khách hàng để vào giao diện quản lý khách hàng:

 

Tại đây ta có thể tìm khách hàng theo Tên, số điện thoại, mã khách hàng bằng cách nhập tên, số điện thoại, mã khách hàng vào ô tìm kiếm và chọn Tìm kiếm:

quan-ly-khach-hang-02

 

Hoặc có thể tìm kiếm theo danh sách những khách từng mua hàng, còn nợ:

quan-ly-khach-hang-03

 

Nhấp vào tên hoặc mã khách hàng để xem thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch:

 

– Như hàng hóa đã mua:

 

– Lịch sử mua hàng, đặt hàng hay trả hàng:

Screenshot_5

 

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel

Tại giao diện này còn có thêm 1 tiện ích thu nợ khách hàng đối với những đơn hàng còn nợ:

Screenshot_7

Screenshot_8

– Lịch sử thu tiền hoặc trả tiền:

Screenshot_6

Screenshot_9 Nhấn vào nút này nếu bạn muốn xuất ra file Excel.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ