d. Quản lý Xuất trả NCC

Để xem lại phiếu xuất trả NCC, vào menu Quản lý, chọn Kho hàng sau đó chọn Xuất trả NCC rồi nhập mã phiếu và tìm kiếm:

Có thể lọc theo trạng thái: Tất cả đơn, Đơn còn nợ hoặc Đơn đã xóa:

Sau khi tìm kiếm được phiếu xuất trả NCC, ta click chọn vào mã phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu:

Đây là giao diện thông tin phiếu Xuất trả NCC:

53 thoughts on “d. Quản lý Xuất trả NCC

 1. Pingback: Quản lý nhà cung cấp – Hỗ Trợ Suno.vn

 2. Pingback: intestinal absorption in caco 2

 3. Pingback: Thermoguardinsulation.com

 4. Pingback: Passive Income Formula Review and Bonus

 5. Pingback: drug metabolism studies

 6. Pingback: PK study

 7. Pingback: Pharmacokinetic Screening services contract research

 8. Pingback: Tam Coc Tours

 9. Pingback: their explanation

 10. Pingback: Free Teen Chat Rooms

 11. Pingback: PK Studies in United Kingdom

 12. Pingback: 短時間籌錢

 13. Pingback: Firefox

 14. Pingback: 24hrdental.net

 15. Pingback: junk car cash

 16. Pingback: FREE International Moving Quotes

 17. Pingback: Orleans homes

 18. Pingback: futurejob.ro

 19. Pingback: GVK bio sciences recent news

 20. Pingback: GVK BIO company info

 21. Pingback: GVK bio sciences private limited

 22. Pingback: sk³adanka disco polo

 23. Pingback: wibratory

 24. Pingback: GVK BIO pvt limitied

 25. Pingback: Gvk bio info

 26. Pingback: pharmacodynamic models

 27. Pingback: Digital Marketing Outsourcing

 28. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 29. Pingback: agen poker

 30. Pingback: emalia renowacyjna

 31. Pingback: gmole

 32. Pingback: judi online sasaqq indonesia

 33. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 34. Pingback: http://www.wtryskiwacz-naprawa.pl

 35. Pingback: Judi Poker Republik

 36. Pingback: Köper skrotbilar

 37. Pingback: CBD Gummies

 38. Pingback: 2019

 39. Pingback: gavat saarp

 40. Pingback: Censorship Resistance

 41. Pingback: empresas de informática lisboa

 42. Pingback: sanatate

 43. Pingback: cleantalkorg2.ru

 44. Pingback: #macron #Lassalle

 45. Pingback: unicc new

 46. Pingback: adblock

 47. Pingback: a2019-2020

 48. Pingback: facebook

 49. Pingback: facebook1

 50. Pingback: personalised wedding gifts

 51. Pingback: javsearch.mobi

 52. Pingback: online gaming merchant account quotes

 53. Pingback: executive resume service

Comments are closed.