Tiện ích gộp khách hàng

Tiện ích Gộp khách hàng là gộp những khách hàng trùng thông tin trên hệ thống thành một để việc quản lý và chăm sóc khách hàng trở nên dễ dàng hơn.

Chúng ta vào menu Khách hàng, chọn thẻ Khách hàng, click tiện ích Gộp khách hàng ở phía góc phải màn hình:

screenshot_10

 

Nhập tên, mã hoặc SĐT khách hàng trùng thông tin vào ô tìm kiếm

screenshot_1

 

Chọn tên khách hàng bạn muốn gộp (1)

Chọn tick vào khách hàng có thông tin trùng với khách hàng đã chọn ở danh sách bên phải để gộp thành một (2)

Click chọn Thực hiện để tiến hành gộp những khách hàng trùng thông tin (3)
screenshot_2

 

Sau khi gộp thành công, tất cả các thông tin như: danh sách đơn hàng,  tiền thu, số lượng hàng hóa đã mua và nợ (nếu có) từ các tài khoản trùng thông tin trước đó sẽ được gộp vào tài khoản đích đã chọn ở khung thông tin bên trái hình ảnh phía trên.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ