Tạo mới nhà cung cấp

Ta chọn thẻ Nhà cung cấp sau đó + Tạo NCC

Nhập những thông tin cần thiết và Lưu


tao-nha-cung-cap-02

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ