[Tiện ích SMS] Hiển thị lịch sử tin nhắn, chi tiết tin nhắn

Suno xin chào, ở bài viết này suno xin giới thiệu tới anh/chị tiện ích xem lịch sử và chi tiết những tin đã nhắn

Bước 1: chọn vào chiến dịch đang chạy

Bước 2: Chọn lịch sử tin nhắn để xem chi tiết trang thái tất cả tin nhắn theo từng ngày

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ