Tạo chiến dịch Chăm sóc khách hàng

Sau khi thiết lập tính năng Chăm sóc khách hàng trên hệ thống, vào menu Khách hàng chọn tab Chăm sóc KH và bắt đầu khởi tạo chiến dịch CSKH đầu tiên trên hệ thống.

screenshot_2

Hiện tại hệ thống cho phép tạo chiến dịch CSKH với 3 loại là: Email, SMS và Khác.

screenshot_1

Chọn loại chiến dịch thích hợp.

Nhập đầy đủ thông tin chiến dịch bao gồm: tên chiến dịch, mã chiến dịch, thời gian triển khai chiến dịch.
Nhập tên, mã hoặc sđt khách hàng mà mình muốn chăm sóc, có thể chọn nhóm khách hàng hoặc nhập excel

Click Lưu và bắt đầu để triển khai và áp dụng chiến dịch CSKH.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ