Áp dụng chính sách giá khi bán hàng

Sau khi đã tạo chiến dịch chăm sóc khách hàng:

* Với loại chiến dịch là: Email
Khi mới tạo thành công chiến dịch có trạng thái là Đang chạy
screenshot_3

Click chọn tên hoặc mã chiến dịch để vô màn hình chi tiết
Tại phần Thông tin khách hàng, tick chọn tên khách hàng để gửi mail chăm sóc.
screenshot_4

 

Sau khi hệ thống gửi mail thành công tình trạng chiến dịch sẽ chuyển sang Hoàn tất

screenshot_5

* Với loại chiến dịch là: SMS

  1. chọn nút tạo chiến dịch:

  1. Nhập tên chiến dịch, và chon loại chiến dịch là SMS:

3.Nhập thong tin tin nhắn chăm sóc, nhập khách hàng chăm sóc sau đó bấm lưu chiến dịch

  1. Chon vào chiến dịch vừa chạy

  1. Chọn khách hàng để gửi tin nhắn:

  1. Chọn thao tác gửi đầu số ngẫu nhiên cho những khách hàng đã chon trong danh sách và cập nhật trạng thái chăm sóc khách hàng:

* Với loại chiến dịch Khác
Khi mới tạo thành công chiến dịch cũng có trạng thái là Đang chạy

Click chọn tên hoặc mã chiến dịch để vô màn hình chi tiết
Tại phần Thông tin khách hàng, tick chọn tên khách hàng để cập nhật trạng thái chăm sóc.
screenshot_7

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ