Hướng dẫn cấu hình sử dụng Gmail gửi mail Chăm sóc Khách hàng

1. Đối với account không sử dụng bảo vệ 2 lớp (đăng nhập không cần verify điện thoại)

Truy cập vào link https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps để Bật cài đặt cho phép ứng dụng truy cập
12. Đối với account sử dụng bảo mật 2 lớp:

Truy cập vào link https://security.google.com/settings/security/apppasswords?pli=1 để đăng ký sử dụng app
1

2

3

Paste chuỗi mã trên vào ô password trên thiết lập email suno

4

 

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ