Hướng dẫn import danh sách khách hàng bên ngoài hệ thống vào chiến dịch Chăm Sóc Khách Hàng

Để tạo nhập danh sách khách hàng bên ngoài hệ thống, Ở tính năng tạo chiến dịch chăm sóc khách hàng suno.vn bổ sung thêm tiện ích thêm khách hàng bên ngoài hệ thống vào chiến dịch bằng file excel:

Bước 1: vào màn hình CSKH và bấm tạo chiến dịch

Bước 2: chọn nhập file excel, bấm tải về file từ hệ thống

Bước 3: Mở file excel vừa tải về lên và nhập thông tin những khách hàng bên ngoài hệ thống vào file

Bước 4: Lưu file và  Bấm chọn file, tải file mới lưu lên hệ thống

-bấm “thực hiện”

Bước 5: Sau khi thêm tất cả khách hàng vào hệ thống bấm Lưu và thực hiện chiến dịch, hoàn tất bước nhập danh sách khách hàng bên ngoài hệ thống.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ