Thiết lập tiện ích cho quán Karaoke

Hệ thống SUNO POS Cafe hỗ trợ Quản lý phòng hát để tính thời gian khách hàng bắt đầu hát cho tới khi trả phòng bằng cách thiết lập Dịch vụ tính theo giờ.

Lưu ý: Các bạn nên tạo ra 1 hàng hóa mới tên là “Tính giờ hát” trước khi thiết lập tính giờ ở bên màn hình Hàng hóa, sản phẩm này không theo dõi tồn kho, giá bán tương đương với giá của 1 giờ hát.

Để cài đặt tính giờ, click vào khu vực hiển thị “Tên đăng nhập” nằm ở menu góc trên bên phải như hình:
screenshot_1

Khi cửa sổ Thiết lập dịch vụ tính giá theo giờ  hiển thị ra, các bạn sẽ thấy:
– Nút bật tắt Sử dụng dịch vụ
– Thiết lập làm tròn giá theo block.

  • Block 15 phút: hệ thống sẽ làm tròn thời gian theo mỗi block 15 phút, ví dụ 12 phút sẽ làm tròn thành 15 phút, 26 phút sẽ làm tròn thành 30 phút
  • Tương tự như vậy cho các thiết lập block 30 phút, block 60 phút.
  • Ngoài ra các bạn có thể Tùy chọn block làm tròn giá cho phù hợp với đặc thù của quán mình.

– Nút bật tắt áp dụng cho tất cả sản phẩm.

  • Ở đây bạn không cần chọn áp dụng cho tất cả sản phẩm, mà chỉ cần chọn sản phẩm “Tính giờ hát” để áp dụng tính tiền hàng hóa theo giờ.

Sau khi thực hiện thay đổi các thiết lập thích hợp, bấm vào nút Lưu thiết lập để  hệ thống bắt đầu áp dụng tính giá theo giờ.

 

Khi khách vào phòng hát, bạn chọn phòng rồi chọn mặt hàng đã cài đặt tính giờ vào để bắt đầu tính giờ. Ở đây là mình chọn là “Tính giờ hát”:

screenshot_2

 

Khi khách order thêm món thì chọn món vào hóa đơn theo yêu cầu của khách.

Khi tính tiền cho khách thì nhấp vào nút   để dừng tính giờ, quy đổi ra số tiền cần phải tính trong hóa đơn, sau đó bấm nút thanh toán để in hóa đơn cho khách.

screenshot_3

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ