Thiết lập sơ đồ phòng / bàn

a. Khai báo sơ đồ phòng bàn ban đầu

Screen Shot 2016-05-26 at 4.24.13 PM

Lần đầu sử dụng phần mềm, nếu đăng nhập bằng tài khoản của chủ cửa hàng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn thiết lập sơ đồ phòng / bàn cho quán.


Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không cần thiết lập sơ đồ bàn cho quán của mình.

Screen Shot 2016-05-25 at 2.19.18 PM

Ví dụ sơ đồ bàn của một quán

b. Thay đổi sơ đồ phòng / bàn :

Để thay đổi sơ đồ phòng / bàn, click vào khu vực hiển thị “Tên đăng nhập” nằm ở menu góc trên bên phải như hình :

Cửa sổ Thay đổi sơ đồ phòng / bàn sẽ hiển thị ra, sau khi thực hiện thay đổi sơ đồ, bấm vào nút Cập nhật sơ đồ để lưu lại thiết lập mới.

Hoặc các bạn có thể Chọn Xóa sơ đồ nếu không muốn quản lý theo sơ đồ bàn phòng.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ