Mua mang về và phát sinh bàn phụ

Hệ thống SUNO POS Cafe cũng hỗ trợ hình thức bán mang về ( Take away ) với khái niệm bàn Mang Về

Trên màn hình bán hàng, nhấp vào nút Mang về ( khung màu đỏ như hình ).

hdsd13

Tiến hành chọn món vào hóa đơn và thanh toán như thao tác bán hàng nhanh.

Hệ thống SUNO POS Cafe hỗ trợ thực hiện tạo nhiều hóa đơn trên một bàn, có thể sử dụng hình thức nhiều hóa đơn này khi có phát sinh bàn phụ, hoặc khách ngồi chung bàn nhưng tính tiền riêng.

Để tạo thêm một hóa đơn mới, bấm vào nút + sát bên nút Mang về.


hdsd14

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ