Đổi bàn – Tách – Ghép hóa đơn

Các chức năng phục vụ quá trình bán hàng hằng ngày được hệ thống cung cấp đầy đủ bao gồm việc đổi bàn, gộp bàn, tách hóa đơn.

Chọn bàn cần thực hiện thao tác, nhấp vào tên bàn trên góc trái màn hình ( khu vực đóng khung màu đỏ như hình ), menu thao tác sẽ hiện ra, các thao tác trên một bàn bao gồm Đổi bàn, Ghép hóa đơn, Tách hóa đơn. Nhấp vào menu tương ứng để thực hiện thao tác mong muốn.

hdsd08

a. Đổi bàn

hdsd09
Để thực hiện thao tác đổi bàn trên hệ thống, trên màn hình bán hàng, chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Đổi bàn.

Cửa sổ thao tác đổi bàn sẽ hiện ra, danh sách bàn còn trống sẽ được hiển thị, chọn vào bàn khách muốn chuyển đến, hóa đơn hiện tại của khách sẽ được ghi nhận tiếp ở bàn đã chuyển đến.

b. Tách hóa đơn

hdsd10

Để thực hiện thao tác tách hóa đơn trên hệ thống, trên màn hình bán hàng, chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Tách hóa đơn.

Cửa sổ thao tác tách hóa đơn sẽ hiện ra, bên trái là Hóa đơn hiện tại, bên phải là hóa đơn sẽ tách.

Nhấp vào món cần tách ở khung hóa đơn hiện tại, các món được chọn sẽ hiển thị tại khung hóa đơn sẽ tách.

Nhấp vào nút Tách hóa đơn để xác nhận. Hóa đơn mới tách sẽ được tạo thêm ở bàn hiện tại.

c. Ghép hóa đơn

Để thực hiện thao tác ghép hóa đơn trên hệ thống, trên màn hình bán hàng, chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Ghép hóa đơn.

hdsd11

Cửa sổ thao tác ghép hóa đơn sẽ hiện ra danh sách các bàn đang có hóa đơn. Chọn vào bàn khách muốn ghép tới. Nếu bàn ghép tới chỉ có 1 hóa đơn, việc ghép hóa đơn sẽ được hoàn tất.

hdsd12

Nếu bàn ghép tới đang có nhiều hóa đơn, cửa sổ thao tác ghép hóa đơn sẽ hiển thị danh sách các hóa đơn của bàn muốn ghép tới. Chọn hóa đơn cần ghép, nhấp vào nút ghép hóa đơn để hoàn tất thao tác.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ