Tạo hàng hóa từ file

Vào Quản lý >> Hàng hóa, chọn Nhập Excel như hình:

Tải về File mẫu Excel 2003(1) hoặc bản cao hơn(2) để tham khảo và tạo dữ liệu nhập.
Sau khi đã làm xong file Excel, kéo thả hoặc click vào để chọn file cần up(3):

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ