Tạo hàng hóa sản xuất

Hàng hóa sản xuất từ các thành phần là hàng hóa được tạo ra bằng cách lắp ghép, gia công từ các thành phần nguyên vật liệu.

Ví dụ như:

– Bó Hoa được tạo ra bởi các thành phần hoa tươi, giấy gói, dây cột

– Máy tính để bàn được tạo ra từ các vật liệu Màn hình, Ram, CPU.

– Tranh thêu tay được tạo ra từ các vật liệu chỉ thêu, vải trắng, khung gỗ

Để tạo hàng hóa, đầu tiên ta vào Thiết lập, vào mục Bán hàng, chọn Hàng hóa, tick chọn Hàng hóa có nhiều thành phần rồi bấm Lưu.

Sau khi đã thiết lập cho phép tạo hàng hóa có nhiều thành phần, các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản, nhưng ở bước 2, ta sẽ vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa sản xuất từ các thành phần.

Bước 1: nhập tên hàng hóa “Bó Hoa Tạ Ơn”

Bước 2: Vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa có nhiều thành phần, hệ thống đang chọn sẵn mặc định Hàng hóa sản xuất từ các thành phần

Bước 3: Nhập tên hoặc mã hàng hóa với những NVL đã có trên phần mềm  hoặc Thêm mới những thành phần cần thiết để tạo nên bó hoa như hoa tươi, giấy kiếng, dây cột v.v

Bước 4: sau khi tạo xong thành phần nguyên vật liệu, tiếp tục nhập Giá trị định lượng của mỗi thành phần để tạo nên 1 hàng hóa, ví dụ : 1 bó hoa cần 10 bông hoa tươi, 0,5 mét dây cột, 2 tờ giấy kiếng

Sau khi nhập hết giá trị định lượng, hệ thống cũng hiển thị Giá vốn dự trù dựa trên thành phần nguyên vật liệu, nếu muốn lấy giá này làm giá vốn chính thức của hàng hóa, ta bấm vào dấu Tick kế bên.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin rồi bấm Lưu để hoàn tất khởi tạo hàng hóa Bó Hoa Tạ Ơn.

Sau khi khởi tạo thành công hàng hóa sản xuất từ các thành phần, ta tạo phiếu Sản xuất để tạo ra thành phẩm từ các thành phần Nguyên vật liệu.
Để tạo phiếu sản xuất, từ màn hình Quản lý, ta vào mục Sản xuất, bấm +Sản xuất

Sau đó nhập tên hoặc mã hàng hóa (hàng hóa sản xuất vừa tạo) và chọn hàng cần tạo. Có thể Nhập excel nếu có nhiều hàng hóa

Tại đây, ta có thể điền số lượng thành phẩm cần sản xuất vào ô Số lượng (1), chọn đúng cửa hàng(2) (nếu có nhiều hơn 1 cửa hàng), chọn lại Ngày tạo (3) nếu có, thêm Ghi chú cho phiếu (4) nếu có, bấm vào Tên hàng hóa (5) để hiển thị ra các nguyên vật liệu thành phần và số lượng cần trong sản xuất tương ứng, Ta cũng có thể Nhập kho cho các thành phần (6). Khi xong, ta bấm Lưu (7) để lưu phiếu hoặc Lưu và in (8) để Lưu đồng thời in phiếu sản xuất.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ