Tạo hàng hóa/dịch vụ quản lý theo thuộc tính

Hàng hóa/dịch vụ quản lý theo thuộc tính là hàng hóa/dịch vụ có nhiều thuộc tính như màu sắc, size, loại…
Ví dụ hàng hóa quản lý theo thuộc tính như:

  • Quần jean Size L
  • Áo khoác Màu vàng size L

Ví dụ dịch vụ quản lý theo thuộc tính như:

  • Massage body tinh dầu 60 phút
  • Massage body tinh dầu 90 phút
  • Massage body tinh dầu 120 phút

Bước 1: Các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản, nhưng ở bước 2, ta sẽ vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa quản lý theo thuộc tính.

Lưu ý riêng: Số lượng, giá vốn, giá bán nếu điền thông tin thì tất cả các hàng thuộc tinh con sau khi tạo ra đều có giá trị như nhau.

Bước 2: Nhập tên thuộc tính. Ví dụ mặt hàng  Áo khoác thời trang Elise có nhiều size (S, M) và màu sắc (vàng, đỏ) khác nhau. Size và Màu sắc là 2 thuộc tính, S, M, vàng, đỏ là các giá trị của thuộc tính.
Nếu chưa có thuộc tính, có thể thêm thuộc tính như hình dưới:

Bước 3: Nhập Mã hàng hóa, Giá vốn, Giá bánSL tồn kho cho từng hàng thuộc tính con:

Khi đã nhập hết các thông tin, chọn Lưu để hoàn tất việc tạo hàng hóa theo thuộc tính.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ