Tạo hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu

Hàng Hóa Chế Biến Từ Các Nguyên Vật Liệu là hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp các loại hàng hóa cơ bản lại với nhau.

Ví dụ như:
          Yaourt đá được tạo nên từ các nguyên liệu là đường, sữa chua, sữa đặc và nước cốt dừa
          Trà sữa được tạo nên từ các nguyên liệu là trà đen, sữa đặc, bột kem sữa
          Cà phê được tạo nên từ các nguyên liệu là cà phê và sữa đặc

Để tạo hàng hóa, đầu tiên ta vào Thiết lập, vào mục Bán hàng, chọn Hàng hóa, tick chọn Hàng hóa có nhiều thành phần rồi bấm Lưu.

Sau khi đã thiết lập cho phép tạo hàng hóa có nhiều thành phần, các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản, nhưng ở bước 2, ta sẽ vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa sản xuất từ các thành phần.

Bước 1: Nhập tên hàng hóa Bò Lúc Lắc

Bước 2: Vào Thiết lập mở rộng, chọn Hàng hóa có nhiều thành phần, hệ thống đang chọn sẵn mặc định Hàng hóa sản xuất từ các thành phần, ta chọn sang hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu

Bước 3: Nhập tên hoặc mã hàng hóa với những NVL đã có trên phần mềm  hoặc Thêm mới những thành phần cần thiết để tạo nên hàng hóa Bò Lúc Lắc

          Nhập thông tin cho hàng hóa cấu thành và nhấn Lưu

Bước 4:  Sau khi nhập các nguyên vật liệu, nhập Giá trị định lượng của nguyên vật liệu

Ví dụ khi làm nên 1 đĩa Bò Lúc Lắc, cần 0.3kg Thăn bò và 0.2kg Ớt Chuông

*Lưu ý: Giá vốn dự trù là giá vốn của hàng hóa được tự động cập nhật lại dựa trên giá vốn của các nguyên vật liệu. Nếu muốn lấy giá này làm giá vốn chính thức của hàng hóa, ta bấm vào dấu Tick kế bên.

Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu được bán ra, hệ thống sẽ tự động trừ tồn kho cho các nguyên vật liệu cấu thành nên nó.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin rồi bấm Lưu để hoàn tất khởi tạo hàng hóa Bò Lúc Lắc.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ