e. Tạo nhóm khách hàng

Để tạo mới nhóm khách hàng, vào menu Khách hàng chọn Nhóm KH.


Click nút tạo nhóm KH sẽ hiển thị popup thông tin nhóm khách hàng. Tại đây ta nhập tên nhóm khách hàng cần tạo rồi chọn một trong hai:

 • Danh sách khách hàng cố định (nhập tên hoặc số điện thoại khách hàng để chọn vào nhóm)

 • Danh sách thỏa điều kiện


Các Thuộc tính bao gồm:

 • Tổng số đơn hàng: Tổng số đơn hàng mỗi khách mua
 • Tổng tiền hàng: Tổng tiền mua hàng của mỗi khách hàng
 • Tổng nợ: Tổng tiền nợ của mỗi khách hàng
 • Tháng sinh nhật: Tháng sinh nhật của khách hàng
 • Lần cuối mua hàng: Lần cuối khách mua hàng
 • Giới tính: Giới tính khách hàng

Các Điều kiện và các Giá trị sẽ hiển thị tùy theo lựa chọn Thuộc tính ban đầu.

Click nút LƯU để tạo nhóm hoặc click nút HỦY để hủy tạo nhóm.

52 thoughts on “e. Tạo nhóm khách hàng

 1. Pingback: This one

 2. Pingback: bitcoin sportsbook

 3. Pingback: Digital Marketing Approach

 4. Pingback: star stable best club

 5. Pingback: Drug Metabolism and Pharmacokinetic studies

 6. Pingback: redes informática

 7. Pingback: Lead Generation company

 8. Pingback: Free Teen Chat

 9. Pingback: PK Studies in Boston

 10. Pingback: keralalands.com

 11. Pingback: Shopping online

 12. Pingback: cpanel hosting

 13. Pingback: International Moving

 14. Pingback: Ottawa real estate

 15. Pingback: flow3d.ir

 16. Pingback: Gvk Biosciences

 17. Pingback: GVK BIO contract research

 18. Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ

 19. Pingback: GVK bio sciences updates information

 20. Pingback: rodent models

 21. Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq

 22. Pingback: judi poker

 23. Pingback: stolarz warszawa wola

 24. Pingback: Oœwietlenie LED zewnêtrzne

 25. Pingback: situs judi online terbaik

 26. Pingback: http://www.ined.com.pl

 27. Pingback: Pokercc Onlin

 28. Pingback: Bilskrot Göteborg reservdelar

 29. Pingback: CBD Pain

 30. Pingback: yunnan travel

 31. Pingback: yavsak sarp

 32. Pingback: Censorship Resistance

 33. Pingback: تعلیم سگ

 34. Pingback: فروش سگ پامرانین

 35. Pingback: cultural

 36. Pingback: adblock

 37. Pingback: Wapkinglive.in

 38. Pingback: personalised gifts for men

 39. Pingback: her comment is here

 40. Pingback: merchant account for pharmacy

 41. Pingback: B&B Roma centro

 42. Pingback: repelis

 43. Pingback: receive sms online

 44. Pingback: roku error code 014.40

 45. Pingback: letmejerk.com

 46. Pingback: Prediksi Togel Singapore

 47. Pingback: best male enhancement pills

 48. Pingback: iphone carding

 49. Pingback: http://www.sciencefair-projects.org

 50. Pingback: 슬롯 머신

 51. Pingback: hen parties

 52. Pingback: website

Comments are closed.