Xem lịch sử báo bếp - Chuyển bàn - Tách - Ghép hóa đơn

Suno hỗ trợ các tính năng để phục vụ tối ưu nhu cầu sử dụng hàng ngày của cửa hàng như: chuyển bàn, tách – ghép hóa đơn.
Đầu tiên, ta chọn bàn cần thực hiện thao tác, nhấp vào tên bàn trên góc trái màn hình ( khu vực đóng khung màu đỏ như hình ), menu thao tác sẽ hiện ra, các thao tác trên một bàn bao gồm Xem lịch sử báo bếp, Chuyển bàn, Tách hóa đơn, Ghép hóa đơn. Nhấp vào menu tương ứng để thực hiện thao tác mong muốn.

  • Xem lịch sử báo bếp: Click vào để xem lại lịch sử các lần báo bếp của bàn được chọn.
  • Chuyển bàn:

Chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Chuyển bàn.
Cửa sổ thao tác đổi bàn sẽ hiển thị danh sách bàn, chọn vào bàn khách muốn chuyển đến, hóa đơn hiện tại của khách sẽ được ghi nhận tiếp ở bàn đã chuyển đến.

  • Tách hóa đơn:

Chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Tách hóa đơn.
Cửa sổ thao tác tách hóa đơn sẽ hiện ra bao gồm các thông tin như: Tên món, Tình trạng món (đã báo bếp hay chưa), Số lượng mónSố lượng tách.

Nhấn chọn Số lượng cần tách ở cuối mỗi món như hình trên. Chọn xong nhấn nút Tách hóa đơn để thực hiện tách.

  • Ghép hóa đơn:

Chọn bàn hiện tại khách đang ngồi, nhấp vào tên bàn ở góc trên bên trái màn hình, chọn menu Ghép hóa đơn.

Cửa sổ thao tác ghép hóa đơn sẽ hiển thị danh sách các đơn hiện tại. Chọn hóa đơn cần ghép, nhấn nút ghép hóa đơn để hoàn tất thao tác.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ