Màn hình bếp

Để quản lý bếp và lịch sử báo bếp, Suno hỗ trợ tính năng theo dõi phiếu báo bếp.

 • Màn hình Bếp:

Màn hình bếp giúp quản lý các món đã báo bếp. Để mở màn hình bếp, nhấn vào nút thiết lập, chọn Bếp:

Tại đây, ta có thể tìm kiếm món ăn cần tìm:

Có thể lọc theo các trường: Nhân viên order, Số bàn, Tên khu vực:

Khi nhấn vào Hết món, hệ thống sẽ hiển thị danh sách những món đã hết và đồng thời cũng hiển thị thông báo ra màn hình Order để nhân viên biết.

Nếu có lại món đã hết trong menu, bấm Báo còn để tiếp tục được order.
Thông tin chi tiết món của một phiếu báo:

 • Nhân viên order: Tên nhân viên order món.
 • Số phiếu: Mã đơn hàng lưu tạm khi chưa thanh toán.
 • Số bàn/phòng.
 • Thời gian báo bếp: Đã báo bếp được bao lâu?
 • Tên món báo bếp.
 • Số lượng món.
 • Trạng thái món: trạng thái của món. Thường có các trạng thái: Chưa làm, Đang làm và Đã hết.

Đây là những nút để thay đổi trạng thái món.

 • Báo hết:  báo hết món.
 • Chế biến: báo đang làm món.
 • Báo xong: báo đã hoàn thành món.

Nút “Trả hết” là để hoàn thành báo bếp cho toàn bộ món trong phiếu báo.
Danh sách các bàn báo bếp kèm theo thời gian báo bếp và nhân viên order.

Nhấn chọn để vào chi tiết thông tin báo bếp.

 • Màn hình Bar:

Đối với những nhà hàng lớn được tách riêng khu vực Bar và Bếp, Suno sẽ hỗ trợ thêm màn hình quản lý phiếu báo Bar.
Để thực hiện tách riêng Bar và Bếp, vào Cài đặt >> Thiết lập >> Thiết lập tính năng >> Bật Tách riêng bếp và bar.

Trước tiên, để tách món giữa Bar và Bếp, ta chọn Thiết lập món:

Đây là màn hình thiết lập món. Để chuyển món từ Bếp qua Bar, nhấn chọn nút mũi tên sau mỗi món.

Từ đây món thuộc quản lý Bar. Sau khi thực hiện phiếu báo sẽ được chuyển đến Bar.
Để xem màn hình quản lý phiếu báo Bar, vào màn hình Bếp và nhấn chọn Xem Bar.

Màn hình quản lý phiếu báo Bar cũng tương tự như phiếu báo Bếp.

 • Lịch sử báo bếp:

Ngoài ra, để xem lại danh sách các phiếu báo bếp, vào Cài đặt, chọn Lịch sử báo bếp.

Dưới đây là màn hình lịch sử báo bếp. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách phiếu báo bếp trong ca. Trong màn hình này, có thể tìm món ăn đã báo:

Tương tự, ta có thể lọc theo nhân viên order, số bàn và tên khu vực:

Thông tin phiếu báo bếp bao gồm:

 • (1) Mã hóa đơn: Mã đơn hàng lưu tạm khi chưa thanh toán.
 • (2) Số bàn.
 • (3) Tên khu vực.
 • (4) Tên món + số lượng.
 • (5) In lại phiếu báo bếp

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ