Thiết lập FnB

Để bật thiết lập FnB, nhấn vào biểu tượng cài đặt, chọn Thiết lập:

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thiết lập FnB.

Thiết lập hủy món

Thiết lập nhằm quản lý quyền hủy món của nhân viên.
Các lựa chọn:

  • Hủy món không cần xác nhận: Nhân viên được quyền hủy món mà không cần xác nhận của cấp trên. Khi hủy món sẽ không lưu lại trong Lịch sử hủy món.
  • Hủy món phải nhập lý do: nhập lý do khi hủy món. Có lưu lại trong lịch sử hủy món.
  • Hủy món phải có xác nhận của chủ cửa hàng: khi nhấn hủy món, nhân viên phải có xác nhận từ chủ cửa hàng mới được hủy. Có lưu lại trong lịch sử hủy món.
  • Hủy món phải có xác nhận của chủ cửa hàng hoặc quản lý: xác nhận của chủ cửa hàng hoặc quản lý nhưng bắt buộc có mã xác nhận. Có lưu lại trong lịch sử hủy món.

Sau khi chọn, nhấn Lưu để lưu lại thiết lập hủy món đã chọn.

Thiết lập đồng bộ

Chọn cửa hàng cần bật thiết lập.

  • Đồng bộ đơn hàng, phòng bàn: khi order, hệ thống sẽ đồng bộ đơn và bàn giữa các thiết bị với nhau.
  • Báo bếp khi ghi nhận món: khi bật thiết lập, hệ thống sẽ hiển thị nút báo bếp, thường dành cho những cửa hàng tách riêng quầy thanh toán với bếp.

*Lưu ý: khi thay đổi thiết lập đồng bộ và lưu, hệ thống sẽ xóa toàn bộ đơn hàng đang có trên tất cả thiết bị.

Thiết lập in

  • In khi thanh toán hóa đơn: khi nhấn Thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ tự động in hóa đơn.
  • In khi báo bếp: khi nhấn báo bếp, hệ thống tự động in phiếu báo bếp.
  • Cho phép nhân viên in tạm hóa đơn: cho phép nhân viên được quyền in trước đơn hàng mà không cần thanh toán.
  • In cơ bản: Dành cho quán có quy mô vừa và nhỏ chỉ có 1 máy in.
  • In nâng cao: Dành cho quán có quy mô lớn (2 máy in trở lên).

Khi đó bật thiết lập thiết bị đang cài đặt là dùng để in hóa đơn thanh toán, in phiếu báo bếp hoặc in phiếu báo bar.

Thiết lập thanh toán

  • Cho phép nhân viên thanh toán hóa đơn (chỉ áp dụng với nhân viên bán hàng).

Khi tắt thiết lập cho phép nhân viên thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ không có quyền thanh toán hóa đơn.
Nếu nhân viên nhấn Thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã gửi yêu cầu thanh toán”:

Bên cạnh đó, ở tài khoản chủ cửa hàng và các phân quyền cấp cao hơn sẽ hiển thị thông báo “Yêu cầu thanh toán”:

  • Cho phép nhân viên thanh toán hóa đơn của nhân viên khác

Khi bật thiết lập, nhân viên trong ca được phép thanh toán hóa đơn do nhân viên khác tạo.

Thiết lập tính năng

Đối với những nhà hàng có cả Bar và Bếp, bật thiết lập này để tách riêng món và báo món cho Bar và Bếp.
Tham khảo thêm quy trình báo bếp và bar sau thiết lập tại đây.

Thiết lập xóa dữ liệu

Khi hết ngày làm việc, thường các cửa hàng sẽ tiến hành chốt toàn bộ đơn hàng trong ngày. Suno hỗ trợ tính năng xóa dữ liệu đơn hàng, phòng bàn khi qua ngày mới để tránh trường hợp hóa đơn bị lưu lại từ tối hôm trước.
Có 2 hình thức để lựa chọn:

  • Hệ thống tự động xóa: khi đến thời điểm 00h00, hệ thống sẽ tự động xóa những bàn, phòng đang còn hóa đơn.
  • Hiển thị nút xóa dữ liệu: tiện ích này khi bật sẽ hiển thị trong Cài đặt, khi nào cần xóa thì bấm xóa dữ liệu.

Khi nhấn nút trên, hệ thống sẽ hiển thị ra câu thông báo và yêu cầu xác nhận:

Sau khi xóa dữ liệu, hệ thống sẽ xóa các đơn hàng hiện tại và cập nhật lại phòng bàn trên tất cả các thiết bị.
Các thiết bị còn lại sẽ hiển thị thông báo sau khi đã thực hiện xóa dữ liệu như sau

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ