Tạo và quản lý sơ đồ phòng bàn

Tạo sơ đồ phòng bàn:
Đối với cửa hàng lần đầu truy cập vào Suno FnB, ở màn hình chính, chọn “+ TẠO PHÒNG BÀN” để chuyển sang giao diện THIẾT LẬP BÀN/PHÒNG:

Ở mục Tạo mới khu vực: nhập Tên khu vực, chọn Loại (Bàn hoặc Phòng), nhập Số lượng bàn/phòng cho khu vực đó, nếu chọn Tự tạo số bàn/phòng bằng với số lượng thì tên bàn/phòng lần lượt là số 1, 2, 3…. Nhập hết các thông tin yêu cầu, chọn Thêm khu vực để hoàn tất.

Nếu không chọn Tự tạo số bàn/phòng bằng với số lượng thì có thể tự đặt tên bàn/phòng trong khu vực:

Dưới đây là Danh sách khu vực và bàn/phòng đã tạo:

Dưới đây là giao diện chính khi có khu vực và bàn/phòng:

Cập nhật sơ đồ phòng bàn:
Ở mục thiết lập chọn Sơ đồ phòng bàn để vào màn hình THIẾT LẬP BÀN/PHÒNG:

Tại Danh sách khu vực:

  • (1): Sửa tên khu vực.
  • (2): Xóa khu vực.
  • (3): Sửa tên bàn/phòng.
  • (4): Xóa bàn/phòng.
  • (5): Thêm bàn/phòng.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ