Quản lý hàng hóa


Chọn menu Hàng hóa, sẽ xuất hiện trang tổng quan quản lý sản phẩm

1/ Xóa hàng hóa:

Lưu ý: Hàng hóa chỉ xóa được nếu chưa có giao dịch, nếu đã có giao dịch như bán hàng, nhập kho, chuyển kho, kiểm kê thì hàng hóa sẽ không được phép xóa khỏi hệ thống. Cần xóa các giao dịch liên quan trước khi xóa hàng hóa.

2/Cập nhật tên và giá nhanh:
update
3/ Ngừng kinh doanh hàng hóa:

Lưu ý: Nên kiểm tra và thanh lý tồn kho trước khi ngừng kinh doanh hàng hóa. Sau khi ngừng kinh doanh, hàng hóa sẽ không tiếp tục các giao dịch được mà chỉ lưu ở tồn kho ở dạng lịch sử các giao dịch đã có trước đây.

4/ Copy hàng hóa:

 

5/ Upload hình ảnh hàng hóa:

 

6/ Xem thẻ kho: lịch sử giao dịch của hàng hóa

 

7/ Ngoài ra ta có thể xem các hàng hóa cùng loại bằng cách chọn dòng sau:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ