Hướng dẫn tạo hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu

Hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu là hàng hóa được tạo ra bằng cách gộp các loại hàng hóa quản lý riêng lẻ khác nhau.
Ví dụ như:
– Yaourt đá được tạo ra bởi các nguyên liệu là đường, sữa chua, sữa đặc và nước cốt dừa.
– Trà sữa được tạo ra từ các nguyên liệu là trà đen, sữa đặc, bột kem sữa.
– Cafe sữa được tạo ra từ các nguyên liệu là cafe và sữa.

Để tạo hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu, các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản nhưng ở bước 2 chúng ta sẽ chọn loại hàng hóa muốn tạo là Hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu

 

Nguyên vật liệu cấu thành: Nhập mã barcode hoặc tên nguyên vật liệu nếu đã có từ các hàng hóa có đơn vị tính và quy đổi trước đó.

Nếu chưa có nguyên vật liệu, chọn Quản lý đơn vị để tạo mới Đơn vị tính cho nguyên vật liệu:

Chọn thẻ Tạo mới đơn vị sau đó nhập tên và Lưu.

Sau đó, tạo mới nguyên vật liệu bằng cách chọn Tạo mới NVL

Nhập các thông tin cơ bản của nguyên vật liệu sau đó chọn Lưu:

Sau khi nguyên vật liệu được tạo thành công, nhập Giá trị định lượng của nguyên vật liệu:
*Lưu ý: Giá vốn sẽ được tự động cập nhật lại dựa trên giá của các nguyên vật liệu.
Khi một hàng hóa thuộc loại Hàng hóa chế biến từ các nguyên vật liệu được bán ra, hệ thống sẽ tự động trừ tồn kho cho các nguyên vật liệu cấu thành lên nó.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ