In mã vạch

Chọn Hàng hóa, sau đó chọn In mã vạch
screenshot_1
Thêm hàng hóa vào danh sách để in mã vạch hoặc có thể nhập hàng hóa từ file Excel

in-ma-vach-02

Tải về file mẫu để xem hướng dẫn cấu trúc nhập dữ liệu:

in-ma-vach-03

 

Thiết lập in mã vạch:

Chọn In ra PDF:

 

Có thể In mã vạch từ một phiếu nhập kho
Bằng cách chọn menu Nhập kho -> Mã hóa đơn

 

Chọn In mã vạch cho các hàng hóa và số lượng tem theo phiếu nhập

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ