Hướng dẫn tạo hàng hóa sản xuất từ các thành phần

Hàng hóa sản xuất từ các thành phần là hàng hóa được tạo ra bằng cách lắp ghép, gia công từ các thành phần nguyên vật liệu.
Ví dụ như:
– Bó Hoa được tạo ra bởi các thành phần hoa tươi, giấy kiếng, dây cột
– Máy tính để bàn được tạo ra từ các vật liệu Màn hình, Ram, CPU.
– Tranh thêu tay được tạo ra từ các vật liệu chỉ thêu, vải trắng, khung gỗ

Để tạo hàng hóa sản xuất  từ các nguyên thành phần, các bước thực hiện tương tự như các bước tạo hàng hóa cơ bản nhưng ở bước 2 chúng ta sẽ chọn loại hàng hóa muốn tạo là Hàng hóa sản xuất từ các thành phần.

Bước 1: nhập tên hàng hóa “Bó Hoa Tạ Ơn”

Bước 2: Chọn loại hàng hóa sản xuất từ các thành phần

Bước 3: Tạo những thành phần cần thiết để tạo nên bó hoa như hoa tươi, giấy kiếng, dây cột v.v…

Bước 4: sau khi tạo xong thành phần nguyên vật liệu, tiếp tục nhập giá trị định lượng của mỗi thành phần để tạo nên 1 hàng hóa, ví dụ : 1 bó hoa cần 10 bông hoa tươi, 0,5 mét dây cột, 5 cái giấy kiếng.

  • Sau khi nhập hết giá trị định lượng, hệ thống cũng hiển thị giá vốn dự trù dựa trên thành phần nguyên vật liệu.

Bước 5: Bấm lưu và hoàn tất

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ