Kiểm kê

Để kiểm kê số lượng tồn cho hàng hóa, ta vào trang Quản lý, chọn Kho hàng, chọn + Kiểm kê.


Nhập tên hoặc mã hàng hóa và ô tìm kiếm để chọn hàng cần thay đổi số lượng tồn. Sau khi chọn hàng, nhập vào Tồn thực tế muốn điều chỉnh, nhập Diễn giải (lý do điều chỉnh). Nhấn nút Lưu để lưu tạm phiếu kiểm kê, sau đó nhấn tiếp Cân bằng để hoàn tất quá trình điều chỉnh.

Bạn cũng có thể nhập hàng hóa từ excel:

 Sau đó tải về file mẫu cho Hàng đang tồn kho hoặc Tất cả hàng hóa. Mở file rồi chỉnh sửa số lượng thực tế và ghi chú, bạn lưu lại rồi upload lên lại phần mềm. Nhấn nút Lưu để lưu tạm phiếu kiểm kê, sau đó nhấn tiếp Cân bằng để hoàn tất quá trình điều chỉnh.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ