Chuyển kho

Để tạo phiếu chuyển kho, tại trang Quản lý, ta vào Kho hàng, chọn giao dịch Chuyển kho rồi bấm + Chuyển kho:

Đầu tiên ta chọn kho cần chuyển cho hàng hóa Từ khoĐến kho …:

Ngoài ra tại Thông tin phiếu:

  • Mã phiếu: Hệ thống tự sinh.
  • Trạng thái: trạng thái của phiếu.
  • Ghi chú: Ghi lại những lưu ý trong phiếu chuyển kho.

Tiếp theo, để tìm kiếm hàng hóa, ta nhập mã hoặc tên hàng hóa (chế độ Bàn phím), quét barcode (chế độ Mã vạch) hoặc tìm theo số Imei/serial (chế độ Serial):

Sau khi tìm kiếm hàng hóa cần chuyển kho, ta click chuột để thêm hàng hóa vào phiếu:

Chọn số lượng hàng hóa cần chuyển:

Ta cũng có thể nhập hàng hóa cần chuyển kho từ file excel:

Tiếp đến, tải về file mẫu của cửa hàng cần chuyển. Mở file, nhập số lượng chuyển, lưu lại rồi up lên phần mềm.

Sau đó tùy chọn:

  • Lưu: Lưu tạm phiếu, phiếu nằm ở trạng thái Khởi tạo, hàng hóa vẫn chưa trừ kho.
  • Chuyển kho: Quá trình chuyển kho được tiến hành. Khi bấm Chuyển kho, hàng hóa sẽ trừ kho, phiếu đổi thành trạng thái Đang chuyển đồng thời in phiếu chuyển kho.

Để hoàn tất quá trình chuyển kho, ta cần vào lại phiếu ở trạng thái Đang chuyển và bấm Xác nhận. Hàng hóa sẽ cộng vào kho được chuyển.

Để xem lại các phiếu chuyển kho đã tạo, tại trang Quản lý, vào Kho hàng, chọn Chuyển kho.

Tại đây có thể tìm phiếu chuyển kho theo Mã phiếu (1), Cửa hàng được chuyển (2), thời gian (3) và theo trạng thái (4). Ngoài ra cũng có thể in lại phiếu (5), Xóa phiếu chuyển kho (6), hoặc bấm vào mã phiếu để vào chi tiết một phiếu chuyển kho:

 

 

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ