Khách trả hàng

Để nhập đổi trả hàng cho khách hàng trên phần mềm Suno.vn, ta làm theo 3 bước:

Bước 1:

Ta vào POS bán hàng rồi chọn Nhập trả để vào màn hình Nhập trả hàng

Hoặc cũng có thể vào trang Quản lý, chọn Kho hàng, chọn Khách trả hàng rồi bấm + Nhập trả

Bước 2:

Tại màn hình khách trả hàng, ta có thể bấm chọn đơn hàng cần nhập trả (1) hoặc tìm lại đơn bằng cách nhập tìm theo Mã đơn hàng, Khách hàng, Hàng hóa, IMEI, Serial (2)

Bước 3:

Sau khi đã chọn được đơn hàng cần nhập trả, danh sách hàng hóa trong đơn hàng đã mua sẽ hiển thị ra.
Khách hàng cần trả mặt hàng nào thì giữ nguyên dấu tick cho mặt hàng đó, bỏ dấu tick cho những mặt hàng còn lại (hệ thống mặc định tick chọn tất cả mặt hàng trong đơn), sau đó nhập đúng số lượng trả và tiền trả hàng.

Tại Thông tin hóa đơn, có thể chọn lại Ngày trả, Cửa hàng (Trường hợp tài khoản có từ 2 kho), nhập Ghi chú cho phiếu (nếu có), chọn Hình thức thanh toán bằng Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ.
Khi kiểm tra xong các thông tin đã nhập, ta bấm Trả hàng để lưu phiếu nhập trả, hoàn tất thao tác trả hàng.

Ta quản lý các phiếu nhập trả tại màn hình Khách trả hàng trong Kho hàng. Có thể lọc phiếu nhập trả theo cửa hàng (1) hoặc theo thời gian (2). Ta cũng có thể xem lại thông tin khách trả hàng (3), hoặc chọn icon thùng rác để xóa phiếu nhập trả (4). Cuối danh sách sẽ có thống kê Tổng số phiếu trả hàng (5)Tổng tiền trả hàng (6).

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ