Quản lý kho hàng

Kho hàngQuản lý kho hàngKhách trả hàngXuất trả nhà cung cấpKiểm kêChuyển khoQuản lý kho hàng Để quản lý kho hàng, ở màn hình Quản lý [...]

Khách trả hàng

Kho hàngQuản lý kho hàngKhách trả hàngXuất trả nhà cung cấpKiểm kêChuyển khoKhách trả hàng Để nhập đổi trả hàng cho khách hàng trên phần mềm [...]

Xuất trả nhà cung cấp

Kho hàngQuản lý kho hàngKhách trả hàngXuất trả nhà cung cấpKiểm kêChuyển khoXuất trả nhà cung cấp Để tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, ta [...]

Kiểm kê

Kho hàngQuản lý kho hàngKhách trả hàngXuất trả nhà cung cấpKiểm kêChuyển khoKiểm kê Để kiểm kê số lượng tồn cho hàng hóa, ta vào trang [...]

Chuyển kho

Kho hàngQuản lý kho hàngKhách trả hàngXuất trả nhà cung cấpKiểm kêChuyển khoChuyển kho Để tạo phiếu chuyển kho, tại trang Quản lý, ta vào Kho [...]