Xuất trả NCC (tạo phiếu)

Để tạo phiếu xuất trả hàng cho nhà cung cấp, có 3 lựa chọn:

  1. Vào phần đơn hàng

Sau đó click nút xuất trả NCC

taoxuattra_02

Nhập mã barcode hoặc tên hàng hóa để thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả.

taoxuattra_03

Lưu ý: Tại bước này chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter:

taoxuattra_04

Sau khi thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả, thì hiển thị danh sách hàng hóa cần trả.

Lưu ý:

  • Đối với những hàng hóa có quản lý theo serial, hiển thị danh sách serial cần trả.
  • Những hàng hóa phải theo dõi tồn kho và còn hàng trong kho mới cho phép thêm vào danh sách hàng hóa xuất trả.

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả đối với những mặt hàng bình thường không quản lý số serial

  1. Vào chi tiết phiếu nhập

Chọn nút xuất trả

Hệ thống sẽ điều hướng đến tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, thêm những hàng hóa có trong phiếu nhập (với điều kiện hàng hóa phải còn hàng trong kho) vào danh sách hàng hóa cần xuất trả, thêm nhà cung cấp (nếu có) vào thông tin hóa đơn phiếu xuất trả.

 

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả với những mặt hàng không quản lý số serial, ví dụ như hình dưới:

 

  1. Vào phần chi tiết nha cung cấp

Chọn nút xuất trả.

Hệ thống sẽ điều hướng đến tạo phiếu xuất trả nhà cung cấp, thêm nhà cung cấp vào thông tin hóa đơn phiếu xuất trả.

Nhập mã barcode hoặc tên hàng hóa để thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả.

taoxuattra_12

Lưu ý: Tại bước này chỉ cần gõ tên hoặc mã sản phẩm, có thể gõ tối thiểu 2 ký tự đầu, hệ thống sẽ tự động liệt kê cho ta lựa chọn. Chọn sản phẩm bằng nhấp chuột hoặc nút lên xuống trên bàn phím, sau đó gõ Enter:

taoxuattra_13

Sau khi thêm hàng hóa vào phiếu xuất trả, thì hiển thị danh sách hàng hóa cần trả.

 

Lưu ý:

  • Đối với những hàng hóa có quản lý theo serial, hiển thị danh sách serial cần trả.
  • Những hàng hóa phải theo dõi tồn kho và còn hàng trong kho mới cho phép thêm vào danh sách hàng hóa xuất trả.

Sau đó cập nhật số lượng hoặc tiền trả

Nhập thông tin hóa đơn

taoxuattra_16

Trong đó:

Mã phiếu: do hệ thống tự tạo

Nhà cung cấp: nhập tên nhà cung cấp, hệ thống sẽ danh sách nhà cung cấp cần chọn. Nếu là nhà cung cấp mới thì nhấn nút tạo mới nhà cung cấp. Điền thông tin nhà cung cấp và nhấn Lưu để lưu vào hệ thống.

taoxuattra_17

Ngày trả: chọn ngày bán phù hợp với thời điểm nhập hàng.

Người trả: Người đang đăng nhập sử dụng hệ thống.

Ghi chú: Có thể ghi lại thông tin mô tả cho phiếu xuất trả.

Nhập thông tin thanh toán

 

Bao gồm:

Hình thức: Tiền mặt, chuyển khỏa, thẻ.

Tiền hàng: Hệ thống đã tính.

Tổng cộng: Hệ thống đã tính.

Đã thanh toán: Số tiền nhà cung cấp thanh toán cho những hàng hóa.

Còn nợ: Số nợ còn lại.

Sau đó có 3 lựa chọn:

Lưu tạm: chỉ lưu bản nháp, không được xem là phiếu xuất trả hàng. Hệ thống trở về danh sách đơn hàng.

Lưu: sau khi lưu, hệ thống tự động tạo phiếu xuất trả hàng. Hệ thống trở về danh sách đơn hàng.

Hủy: hủy đơn hàng trở về danh sách đơn hàng.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ