Xem lại nhập kho

Để xem lại phiếu nhập kho, ta nhập từ khóa để tìm kiếm theo mục thích hợp:

Có thể tìm kiếm theo trạng thái Phiếu nhập đã xóa, Phiếu nhập còn nợ hoặc Phiếu nhập thiếu giá vốn:

 

Hoặc tìm kiếm các phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể:

xem-lai-phieu-nhap-kho-03

 

Tìm kiếm phiếu nhập kho theo Tuần, Tháng, Quí, Tuần trước, Tháng trước, Quí trước:

xem-lai-phieu-nhap-kho-04

 

Nếu có nhiều cửa hàng, có thể kiểm tra phiếu nhập kho của từng cửa hàng cụ thể:

 

Hoặc từng người nhập:

 

Sau khi nhập mã hóa đơn và tìm kiếm, click vào mã hóa đơn để xem chi tiết phiếu nhập:

Thông tin chi tiết của phiếu nhập sẽ được hiển thị:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ