Tạo và quản lý phiếu thu

Dưới đây là màn hình Tiền bạc – Thu, có thể quản lý các phiếu thu của cửa hàng ở đây:

Ta chọn “+ PHIẾU THU” để mở pop-up tạo phiếu thu:

Nhập số tiền thu, chọn hình thức nhận tiền(Tiền mặt, CK, Thẻ), chọn Loại thu (thu góp vốn, thu tạm ứng, thu khác), chọn Thời gian thu, Cửa hàng, chọn Khách hàng (có thể tạo khách hàng mới), nhập Ghi chú sau đó nhấn LƯU để hoàn thành.
Để tìm lại phiếu thu đã tạo,ta có thể nhập thông tin (mã phiếu thu, ghi chú của phiếu) vào thanh tìm kiếm như hình dưới:

 

Ngoài ra, ta cũng có thể tìm phiếu thu theo khoảng thời gian. Có thể chọn xem theo 7 ngày gần đây, 30 ngày gần đây, Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Hôm qua, Tuần trước, Tháng trước, Tất cả hoặc xem theo khoảng thời gian tự chọn (Từ ngày – đến ngày):

Có thể lọc xem các phiếu Thu nợ như hình dưới:

Các lựa chọn để lọc phiếu thu:

  • (1) Người thu: Lọc theo người tạo phiếu thu.
  • (2) Hình thức: Có thể lọc theo Tiền mặt, Chuyển khoản (CK) và Thẻ.
  • (3) Hạng mục: Lọc theo hạng mục thu tiền. Bao gồm các hạng mục như: Thu bán hàng, thu xuất trả, thu góp vốn,…
  • (4) Cửa hàng: Chọn cửa hàng muốn xem phiếu thu.

Xem thông tin của phiếu thu:

Để In hoặc Xóa phiếu thu:

Copy phiếu thu:

Xuất excel phiếu thu:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ