Tạo và quản lý phiếu chi

Dưới đây là màn hình Tiền bạc – Chi, có thể quản lý các phiếu chi của cửa hàng ở đây:

Ta chọn “+ PHIẾU CHI” để mở pop-up tạo phiếu chi:

Nhập Số tiền chi, chọn Hình thức chi tiền, chọn Loại chi (chi góp vốn, chi tạm ứng, chi khác), chọn Thời gian chi, Cửa hàng, chọn Khách hàng (có thể tạo khách hàng mới), nhập Ghi chú sau đó nhấn LƯU để hoàn thành.
Đối với loại chi là Chi phí, có thể thêm loại chi phí mới hoặc chọn loại cho có sẵn như hình dưới:

Để tìm lại phiếu chi đã tạo,ta có thể nhập thông tin (mã phiếu chi, ghi chú của phiếu) vào thanh tìm kiếm như hình dưới:

Ngoài ra, ta cũng có thể tìm phiếu chi theo khoảng thời gian. Có thể chọn xem theo 7 ngày gần đây, 30 ngày gần đây, Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Hôm qua, Tuần trước, Tháng trước hoặc xem theo khoảng thời gian tự chọn (Từ ngày – đến ngày):

Các lựa chọn để lọc phiếu chi:

  • (1) Người chi: Lọc theo người tạo phiếu chi.
  • (2) Hình thức: Có thể lọc theo Tiền mặt, Chuyển khoản (CK) và Thẻ.
  • (3) Hạng mục: Lọc theo hạng mục chi tiền. Bao gồm các hạng mục như: Chi mua hàng, chi rút vốn…
  • (4) Cửa hàng: Chọn cửa hàng muốn xem phiếu chi.

Xem thông tin của phiếu chi:

Để In hoặc Xóa phiếu chi:

Copy phiếu chi:

Xuất excel phiếu chi:

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ