Tạo chương trình khuyến mãi

Sau khi bật tính năng Khuyến mãi trên hệ thống, menu Khuyến mãi sẽ xuất hiện trên thanh menu bên trái. Bấm vào menu Khuyến mãi và bắt đầu khởi tạo chương trình khuyến mãi đầu tiên trên hệ thống

PRMT_Create_1

 

Hiện tại hệ thống đang cho phép tạo chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng loại hàng hóa hoặc nhóm hàng

PRMT_Create_2

Chọn loại chương trình khuyến mãi: Hàng hóa hoặc Hóa đơn.

Nhập đầy đủ thông tin chương trình khuyến mãi bao gồm: tên chương trình, thời gian triển khai chương trình khuyến mãi.

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hàng hóa:

Bạn có thể áp dụng khuyến mãi cho tất cả hàng hóa, áp dụng cho riêng một vài nhóm danh mục hoặc một danh sách cụ thể được nhập vào, hệ thống hỗ trợ nhập danh sách hàng hóa từ file excel.

PRMT_Create_3

 

Nếu chọn loại khuyến mãi trên hóa đơn:

Thiết lập điều kiện đơn hàng được áp dụng khuyến mãi, cụ thể là chọn tổng đơn hàng từ bao nhiêu tiền sẽ được giảm bao nhiêu tiền

PRMT_Create_4

 

Chọn tất cả cửa hàng hoặc cụ thể từng cửa hàng.

Chọn tất cả khách hàng hoặc cụ thể từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

Click lưu tạm để lưu thông tin chương trình khuyến mãi tạm thời. Hoặc click lưu và kích hoạt để triển khai và áp dụng chương trình khuyến mãi.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ