Áp dụng chương trình khuyến mãi

Sau khi đã tạo chương trình khuyến mãi và chương trình khuyến mãi có hiệu lực, trong quá trình bán hàng hằng ngày, hệ thống sẽ tự động áp dụng và thay đổi giá hàng hóa, hoặc đơn hàng khi điều kiện khuyến mãi được thỏa mãn.

Nếu bạn đang có nhiều chương trình khuyến mãi đang áp dụng đồng thời, hệ thống sẽ tự tính chương trình tối ưu nhất để áp dụng cho khách hàng.

“Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ. Khách Sỉ và khách Vip sẽ không được áp dụng chương trình khuyến mãi, hệ thống vẫn sử dụng chỉnh sách giá đã được khai báo cho 2 nhóm khách sỉ và khách Vip.”

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên đơn hàng.

PRMT_Apply_1

Sẽ hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi và giảm giá.

Áp dụng chương trình khuyến mãi trên hàng hóa.
PRMT_Apply_3

Hiển thị thông tin giảm giá trên từng hàng hóa được khuyến mãi.

Hoặc bạn có thể lựa chọn chương trình khuyến mãi áp dụng cho khách hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc quản lý thì có thể chọn danh sách chương trình khuyến mãi để áp dụng. (2)

PRMT_Apply_2

Chọn chương trình khuyến mãi đang triển khai và click nút áp dụng.

Click nút tối ưu để thực hiện tính tối ưu chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Click nút đóng để hủy chọn áp dụng chương trình khuyến mãi.

Nếu là nhân viên thì xem được thông tin chương trình khuyến mãi đang áp dụng và danh sách chương trình khuyến mãi đang triển khai

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ