Quản lý chương trình khuyến mãi

Truy cập vào menu Khuyến mãi bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chương trình khuyến mãi đã được tạo trên hệ thống

PRMT_List

Tại màn hình danh sách khuyến mãi, có thể nhập mã hoặc tên chương trình vào ô tìm kiếm và click Tìm kiếm. (2)

Chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày để xem danh sách chương trình khuyến mãi. (3)

Có thể bật / tạm dừng chương trình khuyến mãi bằng cách click nút bật / tắt. (4)

Chọn trạng thái để xem danh sách chương trình khuyến mãi. (6).

Hệ thống cũng gợi ý một số sự kiện sắp diễn ra để bạn có thể thực hiện chương trình khuyến mãi cho cửa hàng của mình, đồng thời cũng cho phép bạn tạo ra các sự kiện đặc biệt của riêng cửa hàng mình ( ví dụ Sinh nhật cửa hàng ):

Click vào tên sự kiện sắp diễn ra thì sẽ tạo danh chương trình khuyến mãi. (7)

Để tạo sự kiện sắp diễn ra, click vào nút dấu “+” để tạo sự kiện sắp diễn ra. (8)

PRMT_Event_Create

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ