Xem phiếu kiểm kê

Chọn thẻ Kiểm kê để quản lý:

Nhập mã phiếu để tìm kiếm:

 

Có thể tìm kiếm phiếu theo trạng thái Đang kiểm kê hoặc Đã kiểm kê:

xem-lai-phieu-kiem-ke-03

 

Sau khi tìm xong phiếu kiểm kê, ta nhấp chuột vào mã phiếu để xem chi tiết:

 

Hệ thống sẽ liệt kê ra thông tin chi tiết của phiếu:

 

Ngoài ra, ta có thể xuất Excel theo phiếu kiểm kê:

Screenshot_11

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ