Tạo phiếu kiểm kê

Để tạo phiếu kiểm kê, chọn + Tạo phiếu:

 

Nhập tên hoặc mã hàng hóa để thêm vào phiếu:

 

Sau khi nhập tên tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động liệt kê những sản phẩm phù hợp, nhấp chuột hoặc di chuyển phím lên, xuống trên bàn phím và enter để chọn sản phẩm:

tao-phieu-kiem-ke-03

 

Sau khi kiểm kho, ta có thể thay đổi số liệu Tồn thực tếDiễn giải tại bước này:

tao-phieu-kiem-ke-04

 

Phần thông tin phiếu, ta chọn ngày kiểm kê

 

Và giờ kiểm kê

 

Nếu có ghi chú thì thêm tại đây:

 


Cuối cùng có 3 lựa chọn:


Lưu: Phiếu kiểm kê sẽ chuyển sang tình trạng Đang kiểm kê.
Cân bằng: Phiếu kiểm kê sẽ chuyển sang tình trạng Đã kiếm kê.
Hủy: để hủy phiếu kiểm kê.

Bạn vẫn chưa tìm được giải pháp?

Hãy liên lạc với chúng tôi đễ được nhân viên tư vấn hỗ trợ ban!

Ultraviewer

Hỗ trợ khách hàng từ xa với phần mền Ultraviewer

Hotline

Gọi điện cho chúng tôi nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ